Livingdream logo |
Dream CV Blog
Robert Kiyosaki:- “Mức độ thành công của một người được đánh giá qua những khát vọng, mơ ước của anh ta và cách anh ta đương đầu với những thất vọng trong cuộc sống”
Linh Nguyễn: Vậy thang điểm cho mức độ thành công sẽ là bao nhiêu?