Livingdream logo |
Dream CV Blog
Chào các bạn. Living Dream là một nơi để các bạn có thể gửi vào những ước mơ hoài bão về cuộc sống của mình. LVD được thành lập 2016 và còn non trẻ, trong quá trình hoàn thiện để tạo ra một sản phẩm tốt, đẹp và thân thiện với mọi người Living Dream cũng có những điểm không tốt gây khó khăn đến người dùng, Living Dream thành thật xin lỗi và mong các bạn phản hồi, không dám chắc là sẽ hoàn thiện ngay nhưng LVD sẽ cố gắng hoàn thiện tốt, và đó cũng là một động lực to lớn giúp LVD phát triển hơn trong việc mang đến một sân chơi, một mảnh vườn giúp đơ những ước mơ tươi đẹp thành hiện thực, nơi gửi gắm tâm hồn của mọi người. Living Dream xin cảm ơn https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciCCxOtsk5lSfoZ4mk_z7JarKxgNlMmEIXdZm8Chj4XY2yyw/viewform?usp=sf_link

email: info@livingdream.me