Livingdream logo |
Dream CV Blog
Happy family is a dream for every childrean. Wishing all the parents understand and make it reality

Thông điệp của một người con muốn gửi gắm tới cha mẹ qua Livingdream. Ước mơ của con đơn giản lắm - Là gia đình được hạnh phúc, cha mẹ thuận hoà, nhà mình yêu thương.
Chẳng phải ai trong chúng ta cũng có ước mơ đó hay sao, từ khi ta còn thơ bé. Hãy dành đôi phút lắng nghe và đồng cảm với ước mơ gia đình hạnh phúc của con, cha mẹ nhé.
Linh Nguyễn: Tôi đã mơ một ước mơ tưởng chừng giản đơn thế này