Livingdream logo |
Dream CV Blog
“Bí mật lớn nhất dẫn đến hạnh phúc là phục vụ người khác”, bà Seppala nói. Kết quả nghiên cứu ủng hộ điều này – đây không chỉ là một tuyên bố mang tính hình tượng.
Bất kể công việc của bạn là gì, bạn có thể hướng mục tiêu của nó đến việc phục vụ cộng đồng. Điều này có thể giúp nâng cao mức độ hài lòng đối với công việc. Lấy ví dụ, TS Seppala nói, một số công ty tạo ra các sản phẩm thật sự hữu ích đối với mọi người.

Bí mật lớn nhất dẫn đến hạnh phúc là phục vụ người khác
— Tiến sỹ Emma Seppala, Đại học Stanford
Làm cách nào để trở nên hạnh phúc hơn