Livingdream logo |
Dream CV Blog

Dream

: Hoàn thành công việc mỗi ngày

Dream category : Learning
Time of dream :
Location dream :
Phase of dream :
Want :
Email : Phone:

Description

Tôi sẽ hoàn thành chương trình 12 trước khi tháng 5 kết thúc,

Tôi sẽ học tập thật chăm chỉ.

 

Why my dream

displaynone

About special me

displaynone

My challenges and lessons

displaynone

Learning journey

My characters, skills and achievements

displaynone

Experiences in the past

displaynone

Future plan

displaynone

Hãy chung tay tuỳ theo khả năng của bạn để giúp đỡ Ước mơ, dự định. Sau đây là 1 số gợi ý - 1 giờ tư vấn hay chia sẻ kinh nghiệm, Dreamer có thể liên lạc với bạn qua chat để nhận hỗ trợ. - Giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm, học bổng phù hợp - Làm bạn đồng hành để cùng thực hiện mục tiêu, khát vọng - Hay một lời động viên, khuyến khích hoặc thông tin hữu ích cho ước mơ

Activity for Dream

Dream Care: Mong đợi 30 ngày thành công của bạn