Livingdream logo |
Dream CV Blog

Dream

: Trở thành 1 nhà đầu tư giỏi

Dream category : Buy/ Invest/ Own sthings
Time of dream : 2021
Location dream :
Phase of dream :
Want :
Email : Phone:

Description

Đầu tư tài chính để có thể hoàn thành giấc mơ tự chủ tài chính và về hưu sớm để làm những điều mình mong muốn

Why my dream

Mong muốn tự chủ tài chính và về hưu sớm

About special me

Hiểu các xu hướng của thị trường trong tương lai để có các quyết định đầu tư sáng suốt và sự tự chủ tài chính của bản thân

My challenges and lessons

Kiến thức chuyên môn về đầu tư còn hạn hẹp

Learning journey

My characters, skills and achievements

Chưa có thành tựu nào về kinh doanh và đầu tư

Experiences in the past

Đọc sách thật nhiều để tiếp thu kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư

Future plan

Đọc nhiều sách hơn nữa và tham gia thị trường chứng khoán sau 3 năm

Hãy chung tay tuỳ theo khả năng của bạn để giúp đỡ Ước mơ, dự định. Sau đây là 1 số gợi ý - 1 giờ tư vấn hay chia sẻ kinh nghiệm, Dreamer có thể liên lạc với bạn qua chat để nhận hỗ trợ. - Giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm, học bổng phù hợp - Làm bạn đồng hành để cùng thực hiện mục tiêu, khát vọng - Hay một lời động viên, khuyến khích hoặc thông tin hữu ích cho ước mơ

Activity for Dream