Livingdream logo |
Dream CV Blog

Dream

: My dream 4

Dream category : Personal development
Time of dream :
Location dream :
Phase of dream :
Want :
Email : Phone:

Description

Today is a very beautiful day
I wish that in the future, my sister and I will work together, study hard, and my sister and I will achieve IELTS above 8.5. I will make my parents happy about us - the good children of our parents. The most special thing is that I have a dream to study in Australia, or not, I want to study at RMIT University, either in Vietnam or abroad. so I pray this wish will come true, I will show my parents, I will make them proud of this child.

Why my dream

displaynone

About special me

displaynone

My challenges and lessons

displaynone

Learning journey

My characters, skills and achievements

displaynone

Experiences in the past

displaynone

Future plan

displaynone

Hãy chung tay tuỳ theo khả năng của bạn để giúp đỡ Ước mơ, dự định. Sau đây là 1 số gợi ý - 1 giờ tư vấn hay chia sẻ kinh nghiệm, Dreamer có thể liên lạc với bạn qua chat để nhận hỗ trợ. - Giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm, học bổng phù hợp - Làm bạn đồng hành để cùng thực hiện mục tiêu, khát vọng - Hay một lời động viên, khuyến khích hoặc thông tin hữu ích cho ước mơ

Activity for Dream