Livingdream logo |
Dream CV Blog

Dream

: 21 DAY CHALLENGE _TIÊUXƯƠNGQUÝ _TẬPTHỂTHAOMỖINGÀY

Dream category : Heath
Time of dream :
Location dream :
Phase of dream : Incubate
Want :
Email : Phone:

Description

???

Why my dream

???

About special me

???

My challenges and lessons

???

Learning journey

My characters, skills and achievements

???

Experiences in the past

???

Future plan

???

Hãy chung tay tuỳ theo khả năng của bạn để giúp đỡ Ước mơ, dự định. Sau đây là 1 số gợi ý - 1 giờ tư vấn hay chia sẻ kinh nghiệm, Dreamer có thể liên lạc với bạn qua chat để nhận hỗ trợ. - Giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm, học bổng phù hợp - Làm bạn đồng hành để cùng thực hiện mục tiêu, khát vọng - Hay một lời động viên, khuyến khích hoặc thông tin hữu ích cho ước mơ

Activity for Dream