Livingdream logo |
Dream CV Blog

Dream

: Được đi du lịch cùng người yêu của mình

Dream category : Travelling
Time of dream :
Location dream :
Phase of dream :
Want :
Email : Phone:

Description

Ước mơ của tôi rất đơn giản là được tìm thấy một nửa của mình và cùng người ấy du lịch bốn phương và làm được những việc mình thích như các công việc tình nguyện,giúp đỡ mọi người hoặc là đơn giản chỉ là du lịch để mở mang kiến thức cho bản thân và quan trọng hơn là được du lịch cùng người mà mình thích.

Why my dream

displaynone

About special me

Du lịch cùng người mình thích để làm những việc mình thích.

My challenges and lessons

displaynone

Learning journey

My characters, skills and achievements

displaynone

Experiences in the past

displaynone

Future plan

displaynone

Hãy chung tay tuỳ theo khả năng của bạn để giúp đỡ Ước mơ, dự định. Sau đây là 1 số gợi ý - 1 giờ tư vấn hay chia sẻ kinh nghiệm, Dreamer có thể liên lạc với bạn qua chat để nhận hỗ trợ. - Giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm, học bổng phù hợp - Làm bạn đồng hành để cùng thực hiện mục tiêu, khát vọng - Hay một lời động viên, khuyến khích hoặc thông tin hữu ích cho ước mơ

Activity for Dream