Livingdream logo |
Dream CV Blog

Dream

: Rèn luyện ý chí và kỷ luật

Dream category : Personal development
Time of dream : Now
Location dream : My soul
Phase of dream :
Want :
Email : Phone:

Description

I want to be an iron girl, who can live independent, do whatever I love. Nothing can defeat me

Why my dream

displaynone

About special me

displaynone

My challenges and lessons

displaynone

Learning journey

My characters, skills and achievements

displaynone

Experiences in the past

Kiên trì tập thể thao các môn nhảy xa, ném bóng và đạt thành tích tốt trong kỳ thi trường và quận

Future plan

Tiếp tục chinh phục môn bơi và phấn đấu có thể bơi 500m liên lục với tốc độ tốt

Hãy chung tay tuỳ theo khả năng của bạn để giúp đỡ Ước mơ, dự định. Sau đây là 1 số gợi ý - 1 giờ tư vấn hay chia sẻ kinh nghiệm, Dreamer có thể liên lạc với bạn qua chat để nhận hỗ trợ. - Giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm, học bổng phù hợp - Làm bạn đồng hành để cùng thực hiện mục tiêu, khát vọng - Hay một lời động viên, khuyến khích hoặc thông tin hữu ích cho ước mơ

Activity for Dream