Livingdream logo |
Dream CV Blog
Mình muốn chia sẻ với các bạn một điều này. Không biết ai đã từng bị trùng tên chưa ạ, tức là ở trong lớp, hay trong khối có ai trùng tên với bạn không. Còn mình thì có. Trong khối mình có hai người tên Thảo là mình và một đứa khác. Khi còn học tiểu học bạn tên Thảo đó mặc dù mình không học cùng lớp nhưng mình vẫn biết bạn học giỏi hơn mình. Mỗi khi có ai đó kêu bạn ấy mình lại cảm thấy bị xúc phạm. Tại sao mình lại cảm thấy bị xúc phạm ư. Vì mình nghĩ mình bị người khác đem ra so sánh mình với bạn ấy. Ngay cả thầy giáo chủ nhiệm năm lớp 5 của mình cũng vậy. Vào một tiết học môn văn, đề văn là viết về người dũng cảm, tài giỏi kiêu như vậy thì thầy có gợi ý là viết về những người anh hùng dân tộc trong lịch sử bôngx nhiên thầy nói về bạn ấy, thầy nói bạn ấy là người chăm chỉ, học giỏi...Khi đó mình cảm thấy vô cùng tổn thương. Tại sao thầy có thể khen bạn ấy giữa lớp trong khi mình tên là Thảo. Thầy cũng phải suy nghĩ một chút cho người khác chứ.