Livingdream logo |
Dream CV Blog
moon văn là một trong những môn mà mình rất yêu thích. Lúc còn học cấp 1 mình thấy rất sợ môn văn nhưng bây giờ mình lại thấy ngược lại. Môn văn đem lại cho mình niềm vui, là nơi mình có thể thể tài năng của mình nhưng mình nghĩ khả năng viết văn của mình còn rất kém, mình muốn trau dồi thêm bằng cách đọc thêm sách. Nhưng vấn đề là mình không có tiền. Có ai lâm vào tình cảnh như vậy không. Mình thực sự rất thích đọc sách huhu