Livingdream logo |
Dream CV Blog
Tôi có một cô bạn. Lúc 13 tuổi tôi bắt đầu gặp và làm bạn với cô ấy , rồi chơi cùng nhau cũng được một thời gian, sau đó cô ấy về phía nội ở , vì còn nhỏ không có phương tiện gì để liên lạc cả nên thời gian đã làm phai nhạt đi tình bạn của tôi và cô ấy. Lúc chúng tôi gặp lại nhau cô ấy không nói không chào như hai người xa lạ . Tôi suy nghĩ mãi không biết bản thân mình đã làm gì không phải . Cảm giác đó thật khó chịu . Tôi muốn nói nhưng sao không nói được . Bây giờ tôi lớn hơn rồi trưởng thành hơn rồi . Nhưng nhượt điểm của tôi là còn nhút nhát đầu óc rất quẩn quanh khi tiếp xúc trực tiếp . Ai cho tôi giải pháp để nối lại tình bạn này không
dunghiep: Bạn có một tình bạn đẹp nhưng lâu ngày chưa kết nối lại, mình nghĩ có thể cô ấy cũng có cùng cảm xúc như vậy. Nếu bạn tháy khó khăn mở lời thì có thể sử dụng các công cụ thay thế như chat, email, kể về thời gian qua bạn như thế nào, có kỷ niệm gì, có dự định gì, cô ấy được bạn chia sẻ thì sẽ dễ dàng chia sẻ với bạn hơn