Livingdream logo |
Dream CV Blog
Là con người thì mình sống nhiều nhờ động lực.
Nhưng dẫu cho mình cầu ước nó đến sáng thì cũng vậy, chả thấy tăm hơi. Đôi khi rất băn khoăn kiểu : chẳng lẽ mới kia dạt dào tinh thần là do cà phê? Rồi lại ngớ người chạy đi tìm tiếp. Tối lục đục lập kế hoạch ngày mai để rồi vỡ ào, chả làm nên gì hết. Hoá ra tại cái động lực mập mờ mà thân mềm đi, não cũng nhũn theo, mình chạy theo hoài riết cũng quen luôn, thôi đợi tao có động lực cái đã...
Chán
hoangphuong: Bỏ chán đi và mạnh mẽ lên nào