Livingdream logo |
Dream CV Blog

Dream

: Được đi du học ở nhiều nước trên thế giớ

Dream category : Research/ Academy
Time of dream :
Location dream :
Phase of dream :
Want :
Email : Phone:

Description

Được đi đến nhiều nước trên thế giới . Bước ra khỏi comfortable zone của bản thân . Tìm kiếm nhiều điều thú vị ở cuộc sống bên ngoài

Why my dream

displaynone

About special me

displaynone

My challenges and lessons

displaynone

Learning journey

My characters, skills and achievements

displaynone

Experiences in the past

displaynone

Future plan

displaynone

Hãy chung tay tuỳ theo khả năng của bạn để giúp đỡ Ước mơ, dự định. Sau đây là 1 số gợi ý - 1 giờ tư vấn hay chia sẻ kinh nghiệm, Dreamer có thể liên lạc với bạn qua chat để nhận hỗ trợ. - Giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm, học bổng phù hợp - Làm bạn đồng hành để cùng thực hiện mục tiêu, khát vọng - Hay một lời động viên, khuyến khích hoặc thông tin hữu ích cho ước mơ

Activity for Dream