Livingdream logo |
Dream CV Blog

Dream

: Chuyên viên về digital marketing

Dream category : Personal development
Time of dream :
Location dream :
Phase of dream :
Want :
Email : Phone:

Description

-Trở thành nhà đào tạo về Digital Marketing tài năng trongtương lai .Làm việc trong môi trường năng động,sáng tạo,tự do phát triển bản thân qua đó học hỏi kinh nghiệm ,nâng cao kỹ năng góp phần phát triển chính mình và công ty 
-Nỗ lực tối đa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự nghiệp cá nhân, đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Why my dream

displaynone

About special me

displaynone

My challenges and lessons

displaynone

Learning journey

My characters, skills and achievements

displaynone

Experiences in the past

displaynone

Future plan

displaynone

Hãy chung tay tuỳ theo khả năng của bạn để giúp đỡ Ước mơ, dự định. Sau đây là 1 số gợi ý - 1 giờ tư vấn hay chia sẻ kinh nghiệm, Dreamer có thể liên lạc với bạn qua chat để nhận hỗ trợ. - Giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm, học bổng phù hợp - Làm bạn đồng hành để cùng thực hiện mục tiêu, khát vọng - Hay một lời động viên, khuyến khích hoặc thông tin hữu ích cho ước mơ

Activity for Dream