Livingdream logo |
Dream CV Blog

Dream

: 21 DAY CHALLENGE _ AN _NGỦ TRƯỚC 12H, DẬY 5H30 SÁNG, ĂN SÁNG ĐẦY ĐỦ, MỖI NGÀY CHỈ ONLINE FACEBOOK 4H

Dream category : Heath
Time of dream : 21 DAY
Location dream : Hà Nội
Phase of dream : Incubate
Want :
Email : Phone:

Description

Thời đại công nghệ 4.0 đòi hỏi con người phải làm việc như máy móc, tuy nhiên con người quan trọng nhất là sức khỏe. Giữ gìn sức khỏe cho bản thân và tập thói quen sống khoa học là một điều đòi hỏi người phải rèn luyện lâu dài để vượt qua giới hạn của bản thân trước những cám dỗ của cuộc đời.

Why my dream

Tập thói quen sống khoa học

About special me

Mỗi ngày dành quá nhiều thời gian cho những việc vô bổ sẽ không chạm đến thành công

My challenges and lessons

Giờ giấc

Learning journey

My characters, skills and achievements

- Ngày 1: Hoàn thành

Experiences in the past

displaynone

Future plan

displaynone

Hãy chung tay tuỳ theo khả năng của bạn để giúp đỡ Ước mơ, dự định. Sau đây là 1 số gợi ý - 1 giờ tư vấn hay chia sẻ kinh nghiệm, Dreamer có thể liên lạc với bạn qua chat để nhận hỗ trợ. - Giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm, học bổng phù hợp - Làm bạn đồng hành để cùng thực hiện mục tiêu, khát vọng - Hay một lời động viên, khuyến khích hoặc thông tin hữu ích cho ước mơ

Activity for Dream

Không có ước mơ nào là không thể thực hiện, chỉ có bạn không muốn thực hiện ước mơ đó mà thôi!
binhdinh: Mình cũng sẽ phấn đấu ngủ trước 12h 🙂